Full Sleeve Shot. My Artist Popped Tf Off On My Bottom Half ?